icon-youtube icon-flickr icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

Ceòl 's Craic
Club Film

Tue 12 March 2019

Join us for a Gaelic learners' conversation session followed by the screening of a fascinating Gaelic language film.

Agus A-Nochd…The Entertainers
6.30pm: Join Gaelic tutor Janet Evans for a learners’ conversation group before the film screening.
7.15pm: This fascinating documentary investigates the lives of a diverse group of musicians who perform in bars and clubs throughout Scotland.

MG ALBA , Mast-ard Studio, 2014, 1 hour.

Agus A-Nochd…The Entertainers
6.30f. Thigibh còmhla ri Seònaid Evans, an taoitear Gàidhlig, airson buidheann còmhraidh son luchd-ionnsachaidh ron sgrìonadh.
7.15f. Tha Ceòl 's Craic air ar dòigh a bhith a' sgrionadh aithriseachd fìor tharraingeach a tha a’ sgrùdadh beatha luchd-ciùil a bhios a’ cluich ann an taighean-seinnse is clubaichean air feadh na h-Alba.

MG ALBA , Mast-ard Studio, 2014, uair a thìde