icon-youtube icon-flickr icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

Ceòl 's Craic
Club Film

Tue 22 January 2019

Join us for a Gaelic learners' conversation session followed by the screening of a fascinating Gaelic language film.

Tha Club Film a'comharrachadh cùimhneachan nan ceud bliadhna o chall na h-Iolaire le dà phrògraim goirid mun latha-dubh na mara seo:

'Home at Last - The Iolaire' - 'prògram aithriseach le dithis a chaidh an sàbhaladh às an sgrios

Agus airson a'chiad turas ann an Glaschu
'Tha thu air Aigeann m'Inntinn' - beò-dhealbhadh cumhachdach mun sgrios bho làimh Chatrìona Black.

6.30f Cearcall Còmhraidh dha luchd-ionnsachaidh
7.15f Fiolmaichean

Saor an asgaidh
………………………………………………………………………………………..

Flim Club is marking the centenary since the loss of the Iolaire with two programmes about this tragic maritime catastrophe:

'Home at Last - The Iolaire' - a documentary with accounts from two people who were saved from the disaster

And the Glasgow premiere of -
'Tha thu air Aigeann m'Inntinn - You are at the Bottom of my Mind' - Catriona Black's powerful hand drawn animation about the disaster.

6.30pm Conversation for learners
7.15pm Film screenings

Free event
All welcome