Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Celtic Connections 2023

Ceòl is Craic: An Dannsa Dub and Fleuves

Sat 28 January 2023

Tickets no longer available
Wheelchair accessible

Wheelchair accessible

A duelling fiddler and flautist playing against each other on a smokey stage surrounded by various musical equipment.

Ceòl is Craic

Gaelic arts organisation Ceòl is Craic present 2 ground-breaking acts taking Gaelic / Celtic music into the 21st century and beyond!

An Dannsa Dub (The Dub Dance) is the brainchild of dub vocalist and producer Tom Spirals and Scottish traditional musician Euan McLaughlin. The 6-piece live band fuses the mystical energy and instruments of traditional Scottish music and Gaelic song with the heavy, meditative, driving basslines digital dub music. The band is a unique mix of experienced traditional folk musicians and Dub Reggae specialists. They use acoustic and digital instruments. The result is an explosive heavyweight blend of what the band call ‘Future Dub from Ancient Scotland’.

Fleuves are a trio of virtuoso musicians from Brittany. They merge rock, jazz, trance and electro influences with the rhythms of traditional Breton dance.

Gàidhlig

Bidh Ceòl is Craic a’ dol an cuideachd Celtic Connections gus dà ghnìomhadh às ùr a thaisbeanadh a’ toirt ceòl Gàidhlig / Ceilteach air adhart don chiad linn air fhichead agus seachad air!


Tha An Dannsa Dub mar bheachd-smuain an t-seinneadair dub is riochdaire Tom Spirals agus an neach-ciùil traidiseanta Albannach, Euan McLaughlin. Tha an còmhlan-ciùil beò de 6nar ag aonadh spionnadh draoidheil is ionnsramaidean ciùil traidiseanta Albannach agus òrain Ghàidhlig le ceòl dub didseatach a tha trom, meòrachail le loidhnichean-beus làidir. Tha an còmhlan mar mheasgachadh gun choimeas de luchd-ciùil tuath-cheòl traidiseanta le eòlas agus speisealaichean Dub Reggae, a’ cleachdadh ionnsramaidean fuaimneach agus didseatach. Is e toradh sin gu bheil coimeasgadh làidir spreigeach aca ris an can an còmhlan ‘Future Dub from Ancient Scotland’.

Is e triùir luchd-ciùil sàr-bhuadhach às a’ Bhreatainn Bhig a th’ ann am Fleuves a bhios a’ coimeasgachadh roc, jazz, trance agus buadhan dealain le ruitheaman de dhannsa traidiseanta a’ Bhreatainn Bhig.

Event Collection

Part of Celtic Connections 2023 #

Share:

Twitter

Details

Event Type

Gaelic

Music

Location

Theatre

Time

8:15pm

Ages

18+

Ticketing

Tickets: £16.80 (including booking fee)

Accessibility

Wheelchair accessible

Tickets no longer available