Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Ceòl is Craic

Sradagan na Sràide

Fri 28 July 2023

Tickets no longer available
Head and shoulders images of Broken Chanter and Maya Evan MacGregor

Sradagan na Sràide

Broken Chanter
Maya Evan MacGregor


special guests
Man of the Minch
Josie DuncanSradagan na Sràide is a five-year collaboration between Ceòl is Craic and Comhairle nan Leabhraichean (Gaelic Books Council) to provide a platform for the best musical and literary talents in Scottish/Gaelic arts to create a new collection of Gaelic songs for today’s urban Gael.

Broken Chanter
Maighea Eòghainn MacGregor


aoighean sònraichte
Man of the Minch
Josie Duncan


Is e co-obrachadh còig-bliadhna a th’ ann an Sradagan na Sràide eadar Ceòl is Craic agus Comhairle nan Leabhraichean, gus àrd-ùrlar a thoirt do na tàlantan ciùil is litreachais as fheàrr ann an ealain Ghàidhlig na h-Alba agus cruinneachadh ùr de òrain Ghàidhlig a chruthachadh do Ghàidheil bhailtean-mòra an latha an-diugh.

Share:

Twitter

Details

Event Type

Music

Location

Theatre

Time

8:00pm — 10:30pm

Doors open: 7:30pm

Time

Ages

18+

Ticketing

Tickets: General £14

Concession £10
Students £5

Booking fee: 10%

Tickets no longer available