Opening Hours: Tue-Sat: 10am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Ceòl is Craic

Ceòl is Cracker!

Sat 10 December 2022

Tickets no longer available
Wheelchair accessible

Wheelchair accessible

A fat bespectacled red-nosed man in a Christmas jumper grimaces putting a fairy decoration on top of Christmas tree.

Ceòl is Craic

Winter approaching, tax rises, climate change, electricity bills, food banks and Hull 802 still in the Clyde shipyard - and if that's not enough Christmas is coming!

Set all your worries and troubles aside for one night and spend it in the company of the raconteur, poet and part-time philosopher Murdo Louis MacIver as he considers his life, his mother and just what he can expect to find in the cracker of life.

Music, craic and comedy in the company of Murdo L.

Gàidhlig

Geamhradh dorcha, cìsean a’ dol suas, atharrachadh na gnàth-shìde, cunntasan dealan, bancaichean-bìdh agus Hull 802 fhathast ann an Gàrradh Chluaidh - agus mur a bheil sin gu leòr tha an Nollaig a’ tighinn!

Nach cuir sibh gach dragh agus uallach gu aon taobh airson oidhche a chur seachad ann an cuideachd an raconteur, bàrd agus feallsanaiche pàirt-ùine Murdo Louis MacÌomhair agus e a' beachdachadh air a bheatha, a mhàthair agus gu dè tha an dàn sa chracker aige.

Ceòl, craic agus comadaidh ann an cuideachd Murdo L.

Share:

Twitter

Details

Event Type

Gaelic

Performance

Location

Theatre

Time

8:30pm — 10:30pm

Doors open: 8:00pm

Ages

18+

Ticketing

Tickets: Standard £10
Concessions £5

Booking fee: 10 percent booking fee

Accessibility

Wheelchair accessible

Tickets no longer available