Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Celtic Connections

Ceòl is Craic: Naad-Hara with STRÌ

Sat 22 January 2022

Tickets no longer available
Naad-Hara / a five piece band of musicians all smiling broadly and standing in front of a brightly graffitied wall.

Naad-Hara

New Scottish/Indian project Naad-hara features Lewis singer Mischa Macpherson and Hyderabad’s Ankna Arockiam, exploring their respective traditions together with award-winning Snuffbox fiddler/bassist Charlie Stewart, pianist Alistair Iain Paterson and Glasgow-born Hardeep Deerhe (Sodhi) on tablas.

STRÌ (Gaelic for ‘struggle’) is a new collaboration featuring songwriter, soundsmith Kapil Seshasayee and Gaelic singer Deirdre Graham. The duo will present original compositions and innovative settings of traditional Gaelic songs.

Gaelic

Bidh Naad-hara, am pròiseact ùr Albannach/Innseanach, a’ nochdadh Mischa Nic a’ Phearsain agus Ankna Arockiam aig Hyderabad, a’ rannsachadh an traidiseanan fhèin còmhla ri Charlie Stewart, am fìdhlear/beus-fhìdhlear bho Snuffbox a bhuannaich mòran duaisean, an cluicheadair Alasdair Iain Peatarsan agus Hardeep Deerhe (Sodhi) a rugadh ann an Glaschu, air tablas.

Is e co-obrachadh ùr a th’ ann an STRÌ (a’ Ghàidhlig airson ‘struggle’) sam bi an sgrìobhadair òrain agus fuaimniche Kapil Seshasayee a’ gabhail pàirt, agus an seinneadair Gàidhlig, Deirdre Ghreumach. Bidh an dithis a’ taisbeanadh sgrìobhaidhean tùsail agus suidheachaidhean ùr-ghnàthach do dh’òrain traidiseanta.

Event Collection

Part of Ceòl is Craic #

Part of Celtic Connections 2022 #

Share:

Twitter

Details

Event Type

Gaelic

Music

Location

Theatre

Time

7:30pm — 10:00pm

Doors open: 7:00pm

Ages

All ages

Ticketing

Tickets: £16.50

Booking fee: Included in advertised price

Tickets no longer available