Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed /// PLEASE NOTE: Our passenger lift is currently broken, please ask a member of staff for access to the service lift.

Ceòl is Craic Club Film

Foscadh

Tue 17 January 2023

English subtitling

A woman rests her head on a man's shoulder. Both look sad and thoughtful.

Foscadh

Foscadh

Director: Sean Breathnach
Cert: 16
Running Time: 1 hr 33 mins

Set in rural Connemara Foscadh tells the story of John Cunliffe, a reclusive and childlike young farmer who is forced to engage with the wider world when his mother dies and he inherits the family homestead. This award winning Gaeilge language film was selected to represent Ireland at 2022’s Oscars.

We will be delighted to welcome writer / director Seán Breatnach who will give an introduction to the film and take part in a Q&A session after the screening.

We will also be showing Co-oighreachd, A short film by the award-winning Irish director Seán Breathnach, starring young Gaels from Muile~Mull and An Cheathrú Rua~Carraroe (Ireland) and celebrating shared language and culture. With support from Bòrd na Gàidhlig (Colmcille).

This film is screened in Irish Gaeilge with English subtitles.

Schedule


6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group.

7.10pm: Co-oighreachd / Comhoidhreacht / Inheritance

7.30pm: Foscadh screening (Irish Gaeilge with English subtitles)

9.00pm: Q&A session with writer / director Seán Breatnach

Gàidhlig

Foscadh / Fasgadh

Stiùiriche: Sean Breathnach

Teisteanas: 16

Ùine ruith: 1 u 33 mion

Taigh-dhealbh CCA: Cead a-steach an-asgaidh

Stèidhichte ann an sgìre dhùthchail Chonamàra, tha Foscadh ag innse na sgeulachd aig John Cunliffe, tuathanach òg aonraganach is neo-chiontach a dh’fheumas conaltradh a dhèanamh ris an t-saoghal mhòr nuair a bhàsaicheas a mhàthair agus a thig an oighreachd thuige mar dhìleab. Chaidh am film seo ann an Gaeilge a thaghadh gus Èirinn a riochdachadh aig na h-Oscaran ann an 2022.

Bidh sinn fìor thoilichte fàilte bhlàth a chur air an sgrìobhaiche / stiùiriche Seán Breathnach, a bheir seachad fiosrachadh mun fhilm agus a ghabhas pàirt ann an seisean Q&A às dèidh an sgrionaidh.

Ro làimh,film goirid ùr leis an stiùiriche Èireannach ainmeil Seán Breathnach anns a bheil Gàidheil òga à Muile agus An Cheathrú Rua ann an Èirinn a' comharrachadh co-dhualchas. Le taic o Bhòrd na Gàidhlig (Colmcille). Air a stiùireadh le Seán Breathnach.

6.30f: Thigibh nar cuideachd sa bhuidheann còmhraidh do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

7.10f: Co-oighreachd / Comhoidhreacht / Inheritance

7.30f: Sgrionadh air Foscadh (Gaeilge le fo-thiotalain ann am Beurla)

Share:

Twitter

Details

Event Type

Film

Talks & Events

Location

Cinema

Time

6:30pm — 9:30pm

Ages

16+

Ticketing

Free and unticketed

Accessibility

English subtitling