Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed /// PLEASE NOTE: Our main lift is currently broken, please ask a member of staff for access to the secondary lift.

Ceòl 's Craic Gaelictronica

Sat 9 March 2019

Kesiak ceolscraic mar18 0010 gmco

Gaelictronica 2019 features a distinctly Nordic/Scottish crossover.


Hamish Macleod and Josie Duncan play with Glasgow electronica outfit Inyal. Gaelictronica will see them reconvene with Scottish-Icelandic percussionist Signy Jakobsdottir to pursue the Ceòl ’s Craic commissioned project which enables them to explore ambient soundscapes based on looping technology.


Benni Hemm Hemm is the stage name of Benedikt H Hermansson, an Icelandic singer and songwriter. Hanna Tuulikki is an English-Finnish vocalist, musician and artist.


Alistair MacDonald is a composer and performer whose work encompasses traditional, jazz, classical and contemporary music. Mairi McGillivray is a talented young Gaelic singer strongly influenced by her Islay heritage. These three diverse acts will show that traditionally inspired music can find valid interpretation in the electronic genre.
Gaelictronica 2019 a’ sealltainn tar-thairis fìor Lochlannach / Albannach


Tha Hamish Macleòid agus Josie Duncan a’ cluich le Inyal, an còmhlan eileagtronica à Glaschu. Chì Gaelictronica iad a’ tighinn còmhla a-rithist leis a’ chluicheadair beum-chiùil Albannach-Innis Tìleach, Signy Jakobsdottir, gus leantainn leis a’ phròiseact air a choimiseanadh le Ceòl ’s Craic a tha gan comasachadh air cruthan-fuaime cuairteach a rannsachadh stèidhichte air teicneòlas lùbach.


Is e Benni Hemm Hemm ainm stèidse Benedikt H Hermansson, a tha na sheinneadair is sgrìobhaiche òrain à Innis Tìle. Is e seinneadair, neach-ciùil agus neach-ealain Sasannach-Fionnlanach a th’ ann an Hanna Tuulikki.
Is e sgrìobhaiche-ciùil agus gnìomhaiche a th’ ann an Alistair MacDonald agus tha a chuid ciùil a’ gabhail a-steach ceòl traidiseanta, jazz, ceòl clasaigeach agus co-aimsireil. Tha Mairi McGillivray na seinneadair Gàidhlig òg tàlantach a tha gu mòr fo bhuaidh a dualchais Ìleach.


Bidh na trì gnìomhaidhean eadar-dhealaichte sin a’ taisbeanadh gum faod ceòl brosnaichte traidiseanta mìneachadh dligheach fhaotainn anns a’ ghnè eileagtronaigeach.


Share:

Twitter

Details

7.45pm, £14 (£10) + £1 booking fee, Theatre
18+
Book Online / 0141 352 4900