Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Ceòl is Craic

Club Film: 'Iorram (Boat Song)'

Tue 22 August 2023

English subtitling

Two fisherman at sea handling lobster creels.

Iorram (Boat Song)

The first cinema documentary entirely in Scots Gaelic, Iorram (Boat Song) is a lyrical portrait of the fishing community in Scotland’s Outer Hebrides, past and present.

Director Alastair Cole takes the audience on an immersive journey into the heart of a thousand-year-old community, blending observational footage shot over the past three years with archive sound recordings of stories and songs from the mid-20thcentury, set to an original score by acclaimed folk musician Aidan O’Rourke.

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.30pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

7.45pm: 'Iorram (Boat Song)'

9.15pm: Gillebride MacMillan will talk about the creative process behind the making of the film and will give a live performance of songs included in the soundtrack.


A’ chiad film aithriseachd gu tur ann an Gàidhlig, tha Iorram na dhealbh liriceach air Innse Gall, an-diugh agus an-dè. Tha an Stiùiriche, Alastair Cole, a’ toirt an luchd-amhairc air turas-bogaidh a-steach do chridhe coimhearsnachd a tha air maireadh 1,000 bliadhna, a’ measgachadh clàran fuaim tasglainn de ghuthan bhon t-àm a dh’fhalbh le iomhaighean de bheatha nan eilean san latha an-diugh agus ceòl ùr air a chruthachadh leis an neach-ciùil cliùiteach, Aidan O’Rourke.

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.30f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.45f: 'Iorram'

9.15f: Bidh Gillebride Mac IlleMhaoil a’ còmhradh mun phròiseas chruthachail air cùlaibh an dèanaimh air an fhilm agus bheir e gnìomhadh beò seachad de dh’òrain a tha air a’ chlàr-fhuaime.

Share:

Twitter

Details

Event Type

Film

Gaelic

Location

Cinema

Time

6:30pm — 9:00pm

Ages

14+ accompanied by an adult

Ticketing

Free and unticketed

Accessibility

English subtitling

Additional info:

Scottish Gaelic with English subtitles