Opening Hours: Tue-Sat: 10am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Ceòl is Craic

Oidhche Americana

Sat 24 September 2022

Tickets no longer available
A man is standing in bright sunlight holding an acoustic guitar and wearing a Fair Isle jumper.

Ceòl is Craic

Oidhche Americana celebrates the historic connections between traditional Gaelic song and Americana / Roots music.

We are delighted to present, playing together in Glasgow for the first time, the Hebridean ‘super-group’ of Willie Campbell, Iain ‘Costello’ Maciver and Iain ‘Spanish’ Mackay.

Willie Campbell first came to notice in the 1990’s fronting indie-rock band Astrid. He has gone on to tour extensively as a solo artist and leader of the Open Day Rotation.

Iain ‘Costello’ Maciver has been a leading light in the unique Gaelic / Country crossover scene for many years. As a singer, songwriter and teacher he has been an inspiration and mentor to a generation of young Gaelic musicians and singers.

Iain ‘Spanish’ Mackay is a Lewis based singer songwriter who’s work spans a variety of genres. A shared love of Americana and Country music has led to frequent collaborations with Willie Campbell.

These three fantastic performers will mix new compositions, old favourites and a selection of Country classics!

Awkward Family Portraits combine Rock ‘n’ Roll, Rockabilly, Jazz and Western Swing to create their own unique sound. Especially for Oidhche Americana the band joins forces with Gaelic singer Evie Waddell to create a barnstorming selection of Bluegrass influenced tunes.

Ghàidhlig

Tha Oidhche Americana a’ comharrachadh nan ceanglaichean eachdraidheil eadar òrain Ghàidhlig thraidiseanta agus ceòl Americana / Freumhan.

Tha sinn air leth toilichte am buidheann ainmeil à Innse Gall sa bheil Willie Caimbeul, Iain ‘Costello’ MacÌomhair agus Iain ‘Spanish’ MacAoidh a thoirt thugaibh, ’s iad a’ cluich còmhla ann an Glaschu airson a’ chiad uair.

Thàinig Willie Caimbeul gu aire dhaoine an toiseach anns na 1990an, ’s e an lùib a’ chòmhlain indie-roc, Astrid. Tha e air a dhol air adhart a’ dèanamh mòran chuairtean air feadh an t-saoghail mar neach-gnìomhaidh aon-neach agus a’ stiùireadh Open Day Rotation.
Tha Iain ‘Costello’ MacÌomhair air a bhith an sàs gu mòr ann an saoghal ciùil air leth Gàidhlig / Tuath-cheòl airson mòran bhliadhnaichean. Mar sheinneadair, sgrìobhaiche òrain agus tidsear, tha e air a bhith na
bhrosnachadh agus na stiùiriche air ginealach de luchd-ciùil agus de sheinneadairean òga.
Tha Iain ‘Spanish’ MacAoidh na sheinneadair is na sgrìobaiche òrain stèidhichte an an Leòdhas, le obair a tha a’ còmhdach measgachadh de ghnèithean. Tha a mheas co-roinnte air ceòl Americana agus Tuath-cheòl air leantainn gu co-obrachaidhean tric is minig le Willie Caimbeul.
Bidh an triùir luchd-gnìomhaidh ainmeil sin a’ measgachadh òrain ùra, seann òrain aithnichte agus taghadh de na clasaigean Tuath-cheòl!

Tha Awkward Family Portraits a’ cothlamadh Rock ‘n’ Roll, Rockabilly, Jazz agus Western Swing gus am fuaim sònraichte fhèin a chruthachadh. Airson na h-Oidhche Americana a-mhàin, bidh an còmhlan a’ cumail taic ris an t-seinneadair Ghàidhlig, Evie Waddell, gus taghadh brìgheil de fhuinn fo bhuaidh Bluegrass a chruthachadh.

Share:

Twitter

Details

Event Type

Gaelic

Music

Location

Theatre

Time

8:00pm — 10:30pm

Doors open: 7:30pm

Ages

18+

Ticketing

Tickets: Standard £14
Concession £10
Student £5

Booking fee: 10 percent booking fee

Tickets no longer available